Konkurs poetycki o Nagrodę im. Bednarczyków 2014

15 XII 2014. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody Bednarczyków

Znamy już pierwszych laureatów Nagrody Poetyckiej im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Została ona przyznana ex aequo Krzysztofowi Lisowskiemu za tom Poematy i wiersze do czytania na głos, wydany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, oraz Łukaszowi Nicpanowi za książkę poetycką Do czytającej list, wydaną przez warszawskie wydawnictwo Veda. Wśród uhonorowanych nominacją do Nagrody znaleźli się także Małgorzata Lebda oraz Tadeusz Dąbrowski.

Uroczysta gala finałowa odbyła się 15 grudnia 2014 roku w Kamienicy Pod Gruszką. Werdykt ogłosił przewodniczący konkursowej kapituły, prof. Wojciech Ligęza, w obecności władz dziekańskich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawicieli krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz zaproszonych gości. Wszyscy nominowani otrzymali zaprojektowane i wykonane przez Teresę Frodymę grafiki, inspirowane działalnością artystyczną państwa Bednarczyków, oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy zaś dodatkowo nagrody pieniężne ufundowane ze środków finansowych przekazanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zapisie testamentowym Krystyny Bednarczykowej. Spuścizna archiwalna patronów Nagrody, twórców Oficyny Poetów i Malarzy – londyńskiego domu wydawniczego i drukarni, jednego z najciekawszych ośrodków kultury polskiej na  migracji – jest przechowywana, badana i udostępniana w Pracowni – Archiwum OPiM przy Wydziale Polonistyki UJ.

Zobacz fotorelację z wydarzenia

Nagroda Bednarczyków 2014

 

25 XI 2014. Nominacje do Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

Kapituła konkursu na posiedzeniu 25 listopada nominowała pięć tomików poetyckich wydanych w 2013 roku:

  • Miłosza Biedrzyckiego Porumb;
  • Tadeusza Dąbrowskiego Pomiędzy;
  • Małgorzaty Lebdy Granica lasu;
  • Krzysztofa Lisowskiego Poematy i wiersze do czytania na głos;
  • Łukasza Nicpana Do czytającej list.
 

14 V 2014. Ogłoszenie konkursu

Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają pierwszą edycję konkursu o Nagrodę Poetycką im. Krystyny i Czesława Bednarczyków.

Wypełniają w ten sposób zapis testamentowy śp. Krystyny Bednarczyk. Wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w 2013 roku, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy.

Powołane przez organizatorów jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy. Termin upływa 30 września 2014 roku. Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych.

Bliższe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl. Pytania można kierować na adres: konkurs.opim@gmail.com.

 
Data opublikowania: 14.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska