Grant NPRH

W trzeciej edycji konkursu NPRH zakwalifikowano do finansowania 152 wnioski dotyczące projektów z dziedzin takich, jak historia i archeologia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofia i religioznawstwo, historia sztuki, bibliologia, archiwistyka, etnologia, antropologia kultury, muzykologia oraz te dziedziny, które zawierają humanistyczne treści i posługują się humanistycznymi metodami badawczymi.

Wśród wyłonionych zwycięzców  znalazł się między innymi projekt pod kierownictwem dr Klaudii Sochy z naszej Katedry „Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy".

 
Data opublikowania: 14.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska