Podyplomowe Studia Edytorskie

www.pse.polonistyka.uj.edu.pl

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego proponuje specjalistyczne edytorskie studia podyplomowe Edytorstwo – redakcja tekstu

Są to pierwsze w Polsce tego typu roczne studia podyplomowe: no­wo­cze­sne, pionierskie, niezawodne i prowadzone przez najlepszych specjalistów.
Edytorstwo – Redakcja tekstu
To studia pomyślane o wszystkich absolwentów studiów (licen­cja­ckich lub magisterskich) zainteresowanych pracą w wydawnictwie, bądź współpracą z wydawnictwem, które pra­gną się wyspecjalizować w redagowaniu publikacji. Program studiów obejmuje ca­ło­kształt wiedzy merytorycznej w zakresie redakcji naukowej, redakcji technicznej, grafiki książki, poligrafii, bibliografii, prawa autorskiego, składu książki, projektowania pu­bli­ka­cji. Kompetencje w tym zakresie są niezbędne przy pracach przygotowawczych słu­żą­cych wydaniu publikacji.  Jest to oferta dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich, bądź zdobytą wiedzę wy­ko­rzy­stać we własnych przedsięwzięciach gospodarczych o profilu wydawniczym.
 


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Strona www studiów podyplomowych

Zainteresowanych szcze­gółami zapraszamy na stronę www.pse.po­lo­ni­sty­ka.uj.edu.pl.