Kształcenie edytorskie

W Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych od początku wielką uwagę przywiązywano do kształcenia kadr dla wydawnictw. W tym celu opracowano program studiów edy­tor­skich, najpierw jako zestaw tzw. opcji dla starszych lat filologii polskiej, od 1998 r. jako specjalność w obrębie polonistyki z własnym programem i oddzielną rekrutacją.

Niemal przez 10 lat były to pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Gdy w pol­skim szkolnictwie wyższym wszedł w życie system boloński, program kształcenia podzielono na dwa etapy: na stopniu pierwszym zmieściły się kursy potrzebne redaktorowi wy­daw­nic­twa, z so­lid­ną porcją zajęć komputerowych, przygotowaniem publikacji, wiedzą o pra­wie autorskim i grafice książkowej; na drugim stopniu natomiast studenci wprowadzani byli w warsztat wydawcy naukowego, poznawali też nowe techniki wydawnicze. Takie studia z tytułem zawodowym magistra skończyło od 2003 roku, w którym opuścili uczelnię pierwsi absolwenci, prawie 150 osób.

W lutym 2013 roku Senat UJ podjął uchwałę o powołaniu na Wydziale Polonistyki kie­run­ku Edytorstwo na studiach I i II stopnia. Ich program różni się od dotychczasowego zwłaszcza na stopniu II, na którym studenci mają do wyboru trzy moduły specjalizacyjne: pierwszy obejmujący zarządzanie wydawnictwem, marketing książki i ekonomiczne aspekty działalności wydawniczej, drugi – edycje elektroniczne, ich przygotowanie i dystrybucję, trzeci zaś, projektowanie publikacji (zwłaszcza książek). Studia te prowadzone będą w łączności z praktyką: Katedra współpracuje z firmami i osobami dysponującymi doświadczeniem na rynku tradycyjnych i nowych mediów.


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe