Co wybrać? Edytorstwo!

Od kilku lat można na Wydziale Polonistyki UJ studiować edytorstwo. Ten kierunek nie po­ja­wił się znikąd, jako chwyt marketingowy mający przyciągnąć kandydatów: od ponad dzie­się­ciu lat istniała na polonistyce krakowskiej specjalność edytorska, z osobną rekrutacją i programem. Edytorstwo jest więc kierunkiem nowym, ale wypróbowanym „w boju".

Rekrutacja

Na studia edytorskie nie dostaje się każdy, kto się zgłosi, chętnych jest więcej niż miejsc. Nie zwiększamy limitu przyjęć, nie chcemy, by były to studia masowe, ponieważ dbamy o jakość (zajęcia przy komputerach, stanowiące znaczącą część programu, mu­szą się odbywać w dobrze wyposażonej pracowni, a ta ma ograniczoną liczbę sta­no­wisk), a ponadto – nasi absolwenci powinni znajdować pracę zgodną z wykształceniem, nie chcemy więc zwiększać ich liczby ponad potrzebę.


Poczytaj o naszych absolwentach więcej
 

Szczęśliwe połączenie

Studia edytorskie cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są szczęśliwym po­łą­cze­niem wiedzy i umiejętności. Z jednej strony, pozwalają poznać literaturę i język polski na poziomie takim, jak na polonistyce (a jest to niezła propozycja dla ambitnego studenta), z drugiej zaś strony – umożliwiają zdobyckie kwalifikacji niezbędnych przy profesjonalnym publikowaniu tekstów. Absolwent studiów I stopnia zdobywa umie­ję­tno­ści redaktora wydawnictwa (korekta, adiustacja, redakcja techniczna i merytoryczna, przygotowanie publikacji), a także uczy się obsługi programów komputerowych uży­wa­nych w procesie wydawniczym; jeśli zadba o poszerzenie swych umiejętności, może się stać biegłym projektantem publikacji. Absolwent studiów II stopnia, zależnie od obranej ścieżki specjalizacyjnej, ma kwalifikacje do zarządzania wydawnictwem i pracy w marketingu, projektowania publikacji tradycyjnych bądź też przygotowywania różnego typu edycji elektronicznych.

Program studiów I stopnia więcej i II stopnia 
 

Losy absolwentów

Absolwenci edytorstwa UJ są cenieni przez pracodawców, ponieważ dobrze sobie radzą z poważniejszymi zadaniami: solidne wykształcenie polonistyczne czyni z nich re­dak­to­rów i projektantów lepszych niż ci, których wykształcenie ogranicza się do umiejętności ściśle zawodowych.

Genius loci

Edytorstwo studiuje się na ulicy Gołębiej, między innymi w budynku, w którym mieściła się najlepsza oficyna drukarska polskiego Renesansu, firma Hieronima Wietora, Łazarza Andrysowica i Jana Januszowskiego. Dziś stoją tam do dyspozycji studentów dobrze wy­po­sa­żone sale dydaktyczne i pracownia komputerowa z programami, które są na­rzę­dzia­mi edytorskimi XXI wieku. Studenci mają możliwość uczestniczenia w pracach dynamicznie działającego Koła Naukowego Edytorów.

Połączenie programu studiowania tekstów dawnych i nowych, starych druków i książek elektronicznych, języka polskiego w jego bogactwie tradycyjnym i współczesnym – to propozycja dla ambitnych kandydatów o zamiłowaniach humanistycznych, którzy chcie­liby połączyć wiedzę z umiejętnościami zawodowymi przydatnymi także po zdobyciu dyplomu. To propozycja cyfrowej humanistyki, która ma przyszłość.


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe