Konkurs poetycki o Nagrodę im. Bednarczyków

15 XII 2016. Ogłoszenie werdyktu

W dniu 15 grudnia odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników drugiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. Bednarczyków.

Druga edycja Konkursu poetyckiego o Nagrodę im. K. i Cz. Bednarczyków została zorganizowana przez krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki UJ. Uroczystość odbyła się w zabytkowej Sali Baltazara Fontaty w krakowskiej kamienicy Pod Gruszką, mieszczącej się na Rynku Głównym. Organizatorzy gościli troje nominowanych autorów, Urszulę Kozioł, Jarosława Mikołajewskiego oraz Przemysława Dakowicza, którzy po wygłoszonych przez członków jury laudacjach, zechcieli odczytać swoje wiersze. Wieczór uświetnił mistrz gitary, Jan Oberbek, który akompaniował poetom.

Laureatem drugiej edycji Konkursu poetyckiego o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków została Urszula Kozioł (tom Klangor, 2014).

Zwyciężczyni oraz nominowani autorzy otrzymali dyplomy oraz grafiki wykonane przez Panią prof. Teresę Frodymę.

Zobacz fotorelację z wydarzenia

Nagroda Bednarczyków 2016

 

21 XI 2016. Nominacje

Kapituła konkursowa w składzie:

Wojciech Ligęza – przewodniczący jury, Józef Baran, Janusz S. Gruchała, Beata Szymańska, Maciej Urbanowski

na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazała pięć nominowanych tomów:

  • Maciej Cisło, niższe studia, Wydawnictwo Forma;
  • Przemysław Dakowicz, Łączka, Arcana;
  • Jacek Gutorow, Kartki, emg,
  • Urszula Kozioł, Klangor, Wydawnictwo Literackie;
  • Jarosław Mikołajewski, Wyręka, Wydawnictwo Literackie.

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ oraz Zarząd krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Odbędzie się ona w czwartek 15 grudnia 2016 roku o godz. 18.00 w Sali Baltazara Fontany (Kamienica Pod Gruszką, ul. Szczepańska 1) w Krakowie.

 

24 V 2016. Ogłoszenie konkursu

Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają drugą edycję Konkursu poetyckiego o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków.

Wypełniają w ten sposób zapis testamentowy śp. Krystyny Bednarczyk. Wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w latach 2014–2015, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy.

Powołane przez organizatorów jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i< etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy. Termin upływa 30 września 2016 roku. Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych.

Pytania można kierować na adres: konkurs.opim@gmail.com.

 
Data opublikowania: 14.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska