Konkurs Graficzny o Nagrodę im. Bednarczyków 2015

23 VI 2015. Werdykt kapituły konkursowej

Laureatem pierwszej edycji Konkursu graficznego o Nagrodę im. K. i Cz. Bednarczyków został Jerzy Dmitruk, autor zestawu grafik do tomu Jana Brzękowskiego pt. Przyszłość nieotwarta. Prace zwycięzcy oraz pozostałych uczestników można oglądać w holu Biblioteki Jagiellońskiej do 15 lipca 2016 r.

Jerzy Dmitruk zajmuje się malarstwem oraz grafiką warsztatową. Ilustruje i projektuje książki (m.in. Do widzenia, do jutra W. Szymborskiej, Wyjaśnij mi, miłości I. Bachmann). Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. J. Joniaka). Autor cyklów graficznych Akt twórczy, Drzewa objawień, Pejzaż urodzaju i in. Brał udział w licznych zbiorowych wystawach międzynarodowych m.in. w Niemczech i Francji. W swoim dorobku ma wystawy indywidualne m.in. w Krakowie, Gdańsku, Rzymie i Amsterdamie.

Zobacz fotorelację z wydarzenia

Nagroda Bednarczyków 2015

 

23 I 2015. Przedłużenie terminu

Kapituła Konkursu Graficznego o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków zawiadamia, że w związku z zainteresowaniem ze strony Artystów, którzy nie zdążyli przygotować prac konkursowych, termin zgłoszenia się do Konkursu zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2016 r.

 

14 V 2015. Ogłoszenie konkursu

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego ogłaszają pierwszą edycję Konkursu Graficznego o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków.

Wyróżnienie przyznawane będzie za zestaw grafik warsztatowych wykonanych do tomu poe­ty­ckiego wydanego przez londyńską Oficynę Poetów i Malarzy, wybranego z następującej listy:

Teksty wymienionych zbiorów poetyckich dostępne są po kliknięciu w tytuł.

Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Związku Polskich Artystów Plastyków i członków Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii. Termin upływa 30 kwietnia 2016 roku. Prace konkursowe powinny być składane osobiście na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (portiernia) lub za pośrednictwem poczty.

Uwaga! Podany w regulaminie wymiar (26x39 cm) to wymiar papieru, nie matrycy.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej.

Bliższe informacje oraz regulamin dostępne są nastronie internetowej Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl. Pytania można kierować na adres: konkurs.opim@gmail.com, pracownia.opim@uj.edu.pl lub biurozpapok@gmail.com. Sekretarzem jury jest Justyna Wysocka.

 
Data opublikowania: 14.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska