Materiały do dziejów OPiM

Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych oraz Pracownia-Archiwum OPiM przedstawiają nową serię wydawniczą „Materiały do dziejów Oficyny Poetów i Malarzy”.

Dwa pierwsze tomy serii ukazały się w 2018 roku. Były to: Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy 1950‒2007 sporządzony przez Justynę Wysocką oraz korespondencja Szymona Laksa z Krystyną i Czesławem Bednarczykami w opracowaniu Jadwigi Malik. Do rąk czytelników trafią niebawem listy Mariana Pankowskiego i Bednarczyków. Redaktorem serii jest prof. dr hab. Janusz S. Gruchała.

Prace naukowe sfinansowane zostały przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.