Materiały do Dziejów OPiM

Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych oraz Pracownia-Archiwum OPiM przedstawiają nową serię wydawniczą „Materiały do Dziejów Oficyny Poetów i Malarzy”.

Dwa pierwsze tomy serii ukazały się w 2018 roku. Były to: Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy 1950‒2007 sporządzony przez Justynę Wysocką, korespondencja Szymona Laksa z Krystyną i Czesławem Bednarczykami w opracowaniu Jadwigi Malik oraz listy Mariana Pankowskiego i Bednarczyków w opracowaniu Edyty Cybińskiej i prof. dr. hab. Janusza S. Gruchały. Redaktorem serii jest prof. dr hab. Janusz S. Gruchała.

Niebawem do rąk czytelników trafi korespondencja Czesława Miłosza i Bednarczyków oraz tom pt. Listy jako dokumentacja życia literackiego emigracji będący pokłosiem seminarium naukowego poświęconego Oficynie Poetów i Malarzy. 

Prace naukowe sfinansowane zostały przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.