Przejdź do głównej treści strony

Iwona Grabska-Gradzińska

doktorantka

Ukończyła studia z zakresu informatyki i filologii polskiej. Zainte­re­so­wa­nia: pogranicze informatyki i huma­nistyki – zaga­dnie­nia związane z edytorstwem elektronicznym, percepcją wzrokową, rozpoznawaniem i wnio­sko­wa­niem.

Zajmuje się wizualnymi as­pe­k­ta­mi komunikacji człowieka z kom­pu­te­rem, wspo­ma­ganiem projektowania i wnioskowania oraz wspomaganiem kom­pu­te­ro­wym analizy tekstów lin­gwi­sty­cznych – uczestniczy w projekcie realizowanym w Zakładzie Teorii Sys­te­mów Złożonych IFJ PAN dotyczącym analizy lingwistycznej tekstów literackich przy użyciu sieci bezskalowych.

Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007/2008) oraz Województwa Małopolskiego (2009).

Pracuje jako asystent w Zakładzie Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ.

 

Iwona Grabska-Gradzińska

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora UJ zespołowa III stopnia (2013)
 • wyróżnienie w gronie 5% najlepszych absolwentów UJ (2008)
 

Uczestnictwo w grantach

 • Stare druki Biblioteki XX. Misjonarzy w Krakowie – rejestracja elektroniczna
 • Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels) w latach 1589–1730 
 
 

Wybrane publikacje

Iwona Grabska, Diana Wasilewska, Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego, Warszawa: Demart S.A 2011, 304 s.

I. Grabska-Gradzińska, B. Porębski, W. Palacz, E. Grabska, Graph-based data structures of computer games, [w:] Proceeding of the 6th Annual International Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology (CGAT 2013): Global Science and Technology Forum (GSTF), pp. 89-96. ISSN: 2251-1679

I. Grabska-Gradzińska, A. Kulig, J. Kwapień, P. Oświęcimka, S. Drożdż, Multifractal analysis of sentence lengths in English literary texts, [w:] AWERProcedia Information Technology and Computer Science, Vol 3 (2013): 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012)

I. Grabska-Gradzińska, B. Porębski, W. Palacz, E. Grabska, Towards a graph-based model of computer games, [w:] Proc. of Int. Conf. on Advances in Communication and Information Technology 2012: ACEEE, pp. 34-39

I. Grabska-Gradzińska, B. Porębski, The basic rules that make a video game, [w:] Software and Emerging Technologies for Education, Culture, Entertaiment, and Commerce (SETECEC 2013), ISBN: 978.88.96.471.20.3

Iwona Grabska-Gradzińska, Zastosowanie grafu warstwowego do analizy struktury narracyjnej gry, [w:] Materiały konferencyjne Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier, Gdańsk: Wydział ETI Politechniki Gdańskiej 2013, s. 203-223

Iwona Grabska-Gradzińska et al, Complex Network Analysis Of Literary And Scientific Texts, „International Journal of Modern Physics C", 2012, No 7(23), ISSN: 1793-6586

Iwona Grabska, Dialogiczność poezji Jacka Kaczmarskiego, [w:] Zostały jeszcze pieśni, Jacek Kaczmarski wobec tradycji, Warszawa: Wydawnictwo MG 2010, ISBN: 978-83-61297-92-5

Iwona Grabska, Natural Language Interface in Diagrammatic Reasoning Systems, [w:] Intelligent Computing in Engineering (ICE08) Proceedings, pp. 96-105, ISBN: 978-1-84102-191-1

 

Wystawy

 • marzec 2009 – Polish Open University, Kraków
  wystawa indywidualna „Barwy Jazzu"
 • czerwiec 2008 – wrzesień 2008, Zamek Królewski w Warszawie, Mały Rynek w Krakowie
  wystawa „Twoja i moja katedra" przedstawiająca inspiracje architektoniczne Zbigniewa Herberta
 • grudzień 2007, Centrum Kultury „Rotunda", Kraków 
  wystawa indywidualna fotografii jazzowej – impreza towarzysząca festiwalowi Jazz Juniors
 • 6–30 listopada 2007, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay", Kraków
  wystawa indywidualna „Katedry Francji"