Przejdź do głównej treści strony

Emilia Rydzewska

doktorantka

Absolwentka filologii polskiej o specjalności komparatystyka (2012) i edytorskiej (2013). Tytuł licencjata otrzymała na podstawie prac Dialog ze sztuką w poezji Jacka Dehnela oraz Problem best­sel­le­rów w Polsce w ostatniej dekadzie (2001-2010), a magistra – po obro­nie prac Ekfraza w dziełach Stanisława Przybyszewskiego oraz „Wiersze o malarstwie. Pieśni V" Antoniego Albertrandiego. Edycja krytyczna.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół idei korespondencji sztuk (głównie na przełomie XIX i XX wieku), historii i grafiki książki. W swojej pracy doktorskiej za­mie­rza omówić zagadnienie edycji luksusowych w modernizmie polskim.

 

Strony WWW

emilia.rydzewska@uj.edu.pl 

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

 

Emilia Rydzewska

Wybrane publikacje

Emilia Rydzewska, Edycje luksusowe w modernizmie. Wydawcy, ilustratorzy, estetyka typograficzna [w:] Nauka prowadzi w przyszłość, pod red. M. Król, Kraków 2014, s. 207–211.