Dyżury dydaktyków

Pracownicy Katedry dyżurujący stacjonarnie

prof. dr hab. Janusz Gruchała – dyżur w piątki, 13.00-14.30, p. 65 

dr hab. Klaudia Socha – dyżur we wtorki, 15.15-16.45, p. 66

dr Magdalena Komorowska urlop naukowy do 24 II 2022

dr Michał Czerenkiewicz – dyżur w środy, 15.00-16.00, p. 66

 

Pracownicy Katedry dyżurujący na platformie Teams

prof. dr hab. Janusz Gruchała – dyżur w piątki, 13.00-14.30 

dr hab. Klaudia Socha – dyżur we wtorki, 15.15-16.45

dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba – dyżur w piątki, 9.30-10.30

dr Michał Czerenkiewicz – dyżur w środy, 15.00-16.00

mgr Mirosław Klotzer – dyżur w poniedziałki, 15.00-16.30

dr Katarzyna Płaszczyńska-Herman – dyżur po uzgodnieniu terminu

 

Dydaktycy współpracujący

 • prof. dr hab. Stanisław Stabryła
 • dr Anna Czelakowska
 • dr Sybilla Stanisławska-Kloc
 • mgr Tomasz Dziki – kontakt mailowy: tdziki@me.com
 • mgr Paulina Lenar
 • mgr Magdalena Moskal

 

Doktoranci prowadzący zajęcia

 • Iwona Grabska-Gradzińska
  konsultacje w terminie uzgodnionym mailowo lub na platformie Teams.
  Wydział FAIS UJ, ul. Łojasiewicza 11, s. C-2-30 (jak dojść?)
 • Justyna Wysocka
  dyżur w środy, 17.00-19.00, Pracownia-Archiwum OPiM (s. 65)
 

Pracownicy innych jednostek Wydziału Polonistyki prowadzący zajęcia dydaktyczne

zobacz komunikat na stronie Wydziału Polonistyki

Sekretariaty

Sekretariat studencki dla kierunku Edytorstwo

Mgr Katarzyna Nęcek
(katarzyna.necek@uj.edu.pl)
tel. 12 663 13 23, pok. 44
 
pon, wt, pt: 10-14
czw: 11-15
 
 
Sekretariat ds. studiów podyplomowych
 
mgr Marcin Sosik
(m.sosik@uj.edu.pl)
ul. Gołębia 16,  p. 44
tel. +48 12 6631323
 
pon, wt, czw, pt: 10-14
sob 9-13 – w dni zjazdów