Przejdź do głównej treści strony

Anna Regulska

doktorantka

W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem specjaność Edytorstwo, broniąc pracę magisterską pt. Marcina Białobrzeskiego „Postylla Ortodoxa" (1581) edycja w wyborze. Rok wcześniej obroniła licencjat z komparatystyki pt. Tragiczne i komiczne skutki zaburzeń percepcji w „Życiu snem Calderona i „Wieczorze Trzech Króli Shakespeara. Obecnie na studiach doktoranckich przygotowuje rozprawę doktorską o figurze idealnego mówcy kościelnego w kaznodziejstwie staropolskim.
 
Zainteresowania: staropolskie kaznodziejstwo, retoryka, pogranicza literatury i malarstwa.
 

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Uczestnictwo w grantach

Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy
Kazania w Kulturze Polskiej. Edycje kolekcji tematycznych
 

Wybrane publikacje

  • Polska poezja religijna z łacińskich źródeł hymnograficznych, [w:] Wokół problemów edytorskich, red. K. Baran, A. Ptak, Lublin 2011.
  • Kaznodzieja o kaznodziei. Wizerunek Piotra Skargi w dziełach Fabiana Birkowskiego, [w:] Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o historii, języku i kulturze, red. K. Biel, M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków 2013, s. 187–194.
  • Pozostałości biblioteki Fabiana Birkowskiego, [w:] Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma w Zakonie Kaznodziejskim na ziemiach polskich (w opracowaniu).
  • Marcina Białobrzeskiego Kazanie o przyjmowaniu Ciała i Krwie Pana Jezu Krysta pod jedną osobą, „Terminus”, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 387–455.
  • (Wraz z Anną Pawłowską) Bestiariusz staropolskich kaznodziejów. Motywy zwierzęce w polskojęzycznych polemikach konfesyjnych, [w:] Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A Bielak, W. Kordyzon, Warszawa 2017, s. 233–248.
  • Suma Teologiczna św. Tomasza z Akwinu jako źródło inwencyjno-dyspozycyjnego opracowania kazania u Jacka Liberiusza, [w:] Słowo – kaznodziejskie i literackie red. J. Sikora, Warszawa 2018, s. 33–48.
  • Kazania bożonarodzeniowe, red. A. Jungiewicz, K. Panuś, Kraków 2019, (Kazania w Kulturze Polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, t. 6). DOI:  https://doi.org/10.21906/9788376431796.
  • Metaphor of the World as a Print Press in Early Modern Polish Sermons, [w:] Image and Man – Correlations, eds. Marcin Godawa, Bojan Žalec, Krakow 2020, pp. 79–85. DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374386807.