Wręczenie Nagrody Bednarczyków 2014

Znamy już pierwszych laureatów Nagrody Poetyckiej im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Została ona przyznana ex aequo Krzysztofowi Lisowskiemu za tom Poematy i wiersze do czytania na głos, wydany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, oraz Łukaszowi Nicpanowi za książkę poetycką Do czytającej list, wydaną przez warszawskie wydawnictwo Veda.  Wśród uhonorowanych nominacją do Nagrody znaleźli się także Małgorzata Lebda oraz Tadeusz Dąbrowski.

Uroczysta gala finałowa odbyła się 15 grudnia 2014 roku w Kamienicy Pod Gruszką. Werdykt ogłosił przewodniczący konkursowej kapituły, prof. Wojciech Ligęza, w obecności władz dziekańskich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawicieli krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz zaproszonych gości. Wszyscy nominowani otrzymali zaprojektowane i wykonane przez Teresę Frodymę grafiki, inspirowane działalnością artystyczną państwa Bednarczyków, oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy zaś dodatkowo nagrody pieniężne ufundowane ze środków finansowych przekazanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zapisie testamentowym Krystyny Bednarczykowej.  Spuścizna archiwalna patronów Nagrody,  twórców Oficyny Poetów i Malarzy - londyńskiego domu wydawniczego i drukarni, jednego z najciekawszych ośrodków kultury polskiej na emigracji - jest przechowywana, badana i udostępniana w Pracowni-Archiwum OPiM przy Wydziale Polonistyki UJ. 

Data opublikowania: 29.12.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska