Laboratorium edytorskie na miarę XXI wieku

Od października studenci edytorstwa znajdą w pracowni na Gołębiej 16 nowe komputery i urządzenia mobilne oraz najbardziej aktualne oprogramowanie.

  • nowe szybkie komputery z dużymi 24" ekranami
  • komputery przenośne
  • urządzenia mobline
    (Samsung Google Nexus, Kindle Papierwhite, Onyx Book)

Wydział otrzymał bowiem z rektorskiego funduszu „Ars Docendi" pieniądze, które w połą­cze­niu z dofinansowaniem z własnych środków pozwolą wyposażyć pracownię w nowe maszyny i zakupić licencję na najnowszy produkt firmy Adobe, pakiet Creative Cloud. Oznacza to przej­ście w inny świat projektowania, przy użyciu narzędzi najnowszej generacji. Licencja ta zapewnia dostęp do bieżących aktualizacji oprogramowania, oznacza także łatwy wstęp do projektowania publikacji elektronicznych, a jest to umiejętność niezwykle dziś ceniona na rynku pracy. Na urządzeniach mobilnych, tabletach i czytnikach będziemy testować efekty naszej pracy.

Godziny spędzane w pracowni dla wielu są najważniejszym punktem w tygodniowym roz­kła­dzie zajęć na edytorstwie. Dają radość tworzenia, a przy okazji umiejętności przydatne w życiu po studiach. Do tej przygody zapraszamy zarówno tych, którzy już są studentami edytorstwa, jak i szukających kierunku.

 

Tu się dobrze składa!

Data opublikowania: 08.07.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska