Zebranie naukowe Katedry Edytorstwa

Zapraszamy na odczyt dra Mateusza Antoniuka „Brulion w sieci. Internetowe edycje rękopisów", który odbędzie się 26 maja (poniedziałek) o godz. 18.15 w sali 42, ul. Gołębia 16.
 

W pierwszej części referatu omówione zostaną teoretyczne aspekty wirtualnej reprezentacji brulionu. Następnie przedmiotem uwagi staną się przykładowe realizacje internetowych edycji rękopisu, wykonane przez międzynarodowe zespoły badawczo-edytorskie (przewidziane prezentacje specjalistycznych stron internetowych).

W części drugiej omówiony zostanie pomysł witryny internetowej, poświęconej wierszowi Zbigniewa Herberta pt. Prolog i demonstrującej przed-tekstową historię liryku.
 
 
Data opublikowania: 19.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska