Odczyt: Znaczenie oprawy w badaniach proweniencyjnych starych druków

23 maja 2014 r. doktorantka Katedry, Katarzyna Płaszczyńska-Herman, wygłosi odczyt na zaproszenie Pracowni Literatury Renesansu i Katedra Historii Literatury Staropolskiej WP UJ.

Streszczenie:
Oprawa, jako element dawnej książki najbardziej zależny od jej właściciela, może dostarczyć wielu ciekawych informacji na jego temat. Podejmując szczegółowe badania opraw starych druków, prześledzić można sposób gromadzenia bibliotek, mody i upodobania estetyczne danego okresu, a także gusta i preferencje właścicieli księgozbiorów. Biblioteki, tak zamożnych zbieraczy książek, jak i ubogich zakonników, zdobione były superekslibrisem, a zamiłowanie do pięknej oprawy łączyło wszystkie stany – do introligatorów trafiały druki z książnic królewskich, biskupich, zakonnych i plebejskich. Ci, którzy nie ulegli modzie na umieszczanie swojego nazwiska na okładce, niejednokrotnie dbali jednak o zapewnienie swoim woluminom pięknej, spójnej stylistycznie oprawy. Do dziś przetrwały książki zdefektowane, pozbawione części składek czy stron tytułowych, ale wciąż oprawione zgodnie z życzeniem właściciela – dzięki temu możemy na nowo ustawić obok siebie tomy, rozproszone setki lat temu.
Data opublikowania: 19.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska