Konferencja: Historyczne księgozbiory dominikańskie

Zapraszamy w imieniu organizatorów, na konferencję naukową:

Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie.

Konferencja, na którą zapraszamy szczególnie reprezentantów dziedzin nauk akademickich jak historia książki, bibliologia, historia sztuki, a także bibliotekarzy, odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2014 r. w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy z propozycją tematu należy wysłać do 1 czerwca 2014 r. na adres: Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.plaszczynska@uj.edu.pl. Potwierdzenieączenia referatu do programu konferencji zostanie przesłane drogą elektroniczną do 15 czerwca.

Więcej informacji na stronie:
Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów.

Data opublikowania: 14.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska