Inauguracja roku akademickiego w odnowionej Katedrze

Pierwszego października pierwsi studenci nowego kierunku Edytorstwo rozpoczęli uroczyście rok akademicki.

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja uczelniana roku akademickiego odbyła się 1 października 2013 o godz. 11.00 w Audytorium Maximum. Wykład inauguracyjny Najpiękniejszy klejnot w koronie Kazimierza Wielkiego. Uniwersytet Krakowski w dziejach kultury polskiej wygłosił prof. dr hab. Fran­ci­szek Ziejka.

Inauguracja wydziałowa dla studentów pierwszego roku studiów odbyła się 3 października 2013 o godz. 15.00 w Auditorium Maximum. Wykład inau­gu­ra­cyj­ny Idea i funkcja „Kronosu" w twórczości Witolda Gombrowicza wygłosił prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

Remont pomieszczeń Katedry Edytorstwa

Rok akademicki 2013/14 rozpoczęliśmy w odnowionych pomieszczeniach Katedry. Dzięki życzliwości władz Wydziału Polonistyki i hojności śp. Krystyny Bednarczyk udało się po 20 latach od utworzenia Katedry Edytorstwa dokonać remontu pomieszczeń Katedry – po dołączeniu do niej pomieszczenia, niegdyś sali dydaktycznej, przeznaczonego na Pracownię Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy.

Przy okazji remontu wyeksponowano ukryte wcześniej detale architektoniczne i zadbano o komfort pracowników i gości zarówno w kwestiach estetyki jak i ergonomii.

Data opublikowania: 14.05.2014
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska