Metodologie badań nad drukarniami XV–XVIII w.

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie organizuje 14 marca 2019 roku seminarium poświęcone badaniom nad oficynami drukarskimi stuleci XV–XVIII oraz starymi drukami, połączone z pokazem starych druków. Program wydarzenia dostępny jest tutaj
Data opublikowania: 11.03.2019
Osoba publikująca: Justyna Wysocka