Uroczystość wręczenia Nagrody poetyckiej

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ oraz Zarząd krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Uroczystość odbędzie się w piątek 14 grudnia 2018 roku o godz. 18.00 w Sali Baltazara Fontany (Kamienica Pod Gruszką, ul. Szczepańska 1) w Krakowie.

Członkowie kapituły nominowali pięć tomów poetyckich wydanych w latach 2016-2017:
1. Alicja Bykowska-Salczyńska, Cno, SPP Oddział Olsztyn
2. Jerzy Kronhold, Skok w dal, Wydawnictwo Literackie
3. Krzysztof Kuczkowski, Ruchome święta, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
4. Ewa Lipska, Pamięć operacyjna, Wydawnictwo Literackie
5. Tomasz Różycki, Litery, Wydawnictwo a5

Nagroda ufundowana została przez zmarłą w 2011 r. współzałożycielkę londyńskiej Oficyny
Poetów i Malarzy Krystynę Bednarczykową, która przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu archiwum wydawnictwa oraz środki finansowe stanowiące fundusz Nagrody.

Plakat 

Data opublikowania: 07.12.2018
Osoba publikująca: Justyna Wysocka