Zebranie Katedr

Kierownicy Katedr: Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu oraz Edytorstwa i Nauk Pomocniczych zapraszają na posiedzenie naukowe poświęcone wydaniu Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego.

Wystąpią członkowie komitetu wydawniczego, pracownicy UMK w Toruniu:
Prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
„Biały Krasiński” – myśl przewodnia nowej edycji
Dr Agnieszka Markuszewska
Krasiński do czytania” – główne założenia „Dzieł zebranych”

Posiedzenie odbędzie się w środę 24 października 2018 r. o godz. 18.00 w pok. 18 (Gołębia 20).

Data opublikowania: 20.10.2018
Osoba publikująca: Justyna Wysocka