Książka drukowana a kontrreformacja

Kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych zaprasza na spotkanie naukowe 
w poniedziałek 4 grudnia o godz. 17.00 w s. 18 (Gołębia 20). Referat pt. Książka drukowana a kontrreformacja – rekonesans wygłosi dr Magdalena Komorowska.
Data opublikowania: 04.12.2017
Osoba publikująca: Justyna Wysocka