Promocja habilitacyjna dr hab. Klaudii Sochy

Serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję habilitacyjną dr hab. Klaudii Sochy, która odbędzie się 20 czerwca 2017 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laudację na cześć habilitantki wygłosi prof. dr hab. Janusz Gruchała.

Promocje habilitacyjne organizowane są raz w roku, na wiosnę. Uroczystość odbywa się w Collegium Maius. Każda z promowanych osób otrzymuje dyplom w tubie po wysłuchaniu laudacji wygłoszonej przez promotora. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonuje uroczystego aktu promocji.

Data opublikowania: 19.06.2017
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska