​Nagroda „Archiwum Emigracji”


W tegorocznej edycji Nagrody „Archiwum Emigracji” w kategorii prac magisterskich zwyciężyła praca Grzegorza Fijasa, absolwenta studiów edytorskich oraz doktoranta w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Korespondencja Czesława Miłosza z Oficyną Poetów i Malarzy 1963–1973. Edycja krytyczna, napisana pod kierunkiem profesora Janusza Gruchały. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 września 2016 roku podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nagroda przyznawana jest od 2000 roku przez redakcję czasopisma „Archiwum Emigracji” za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie poświęcone zagadnieniu emigracji polskiej w XX wieku. Fundatorem nagrody jest Kancelaria Senatu RP. 


Więcej informacji o nagrodzie

Data opublikowania: 04.10.2016
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska