Przejdź do głównej treści strony

Joanna Hałaczkiewicz

asystent

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: historia i edytorstwo literatury polskiej XX wieku, na podstawie rozprawy „Między krajem, emigracją i asymilacją. Stanisław Gliwa – artysta książki”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Gruchały (Wydział Polonistyki UJ, 2022 r.).

Ukończyła z wyróżnieniem kierunek Edytorstwo (praca magisterska: Kształt typograficzny londyńskiego kwartalnika „Oficyna Poetów” 1966–1980), a wcześniej obroniła pracę licencjacką na filologii polskiej (specjalność edytorska) pt. Nowy grotesk dziełowy. Kroje bezszeryfowe w składzie tekstów ciągłych.

Zainteresowania naukowe: kultura, literatura i produkcja wydawnicza polskiej emigracji niepodległościowej po 1939 r., historia typografii, edytorstwo elektroniczne.

 

Joanna Hałaczkiewicz

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda „Archiwum Emigracji” za rozprawę doktorską (2022)

I nagroda w kategorii prac licencjackich w IV Konkursie PTWK im. Leona Marszałka (2016) »

Uczestnictwo w grantach

Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część 2: Żywoty świętych, pisma polemiczne i katechetyczne
 

Wybrane publikacje

  • Niezłomny wśród swoich i obcych, wyrozumiały wobec kraju. Postawa Stanisława Gliwy jako emigranta, „Napis” 2021, t. XXVII.
  • Edytorstwo dla małych ojczyzn, „Sztuka Edycji” 2021, t. 19, nr 1.
  • Dzika kaczka i ogórki. Jak Stanisław Gliwa z Aleksandrem Jantą wydawali antologię poezji japońskiej, [w:] XV Warsztaty Młodych Edytorów, Kraków 2018.
  • Po co nam edycja elektroniczna? Techniczne rozważania nad edycją elektroniczną XVI-wiecznych tłumaczeń Psałterza na język polski, [w:] Tekst, słowo, obraz, red. E. Mikuła, Łódź 2018.
    Elektroniczne wydawanie zbiorów korespondencji – dokonania i perspektywy, „Napis” 2017, t. XXIII.