Wystawa kolekcji Oficyny w Muzeum UJ, 28 XI 2013

fot. J. Smulski