Przejdź do głównej treści strony

prof. dr hab. Ewa Skorupa

stanowisko: profesor zwyczajny

kierownik Podyplomowych Studiów Edytorskich

Profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturo­znaw­stwa. Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy „Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871–
–1914. »O podbu­rzanie do gwałtów«”, Wydział Filologiczny UJ 2005.

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej. Zajmuje się historią literatury pozytywizmu i Młodej Polski, historią książki XIX i XX stulecia, dziejami cenzuralnymi polskich symboli kulturowych, polsko-niemiecką kulturą, spo­so­ba­mi portretowania bohaterów literackich oraz ekspresją twarzy i ciała w literaturze pięknej.

Stypendystka daad oraz stypendystka i zapraszany wy­kła­­dow­­ca uniwersytetów w Salzburgu, Monachium, Trewirze, Greifswaldzie, Nordost-
-Institut w Lüneburgu. Długoletni lektor języka polskiego i polskiej kultury w uni­wer­sy­tecie austriackim w Salzburgu (1992–1995) i w uni­wer­sy­te­cie niemieckim w Getyndze (1997–2002).

Promotor pracy doktorskiej (dr K. Dziadek) i kilkudziesięciu prac magisterskich.


Strony WWW
ewa.skorupa@uj.edu.pl

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

Ewa Skorupa

Nagrody i wyróżnienia

  • Srebrny krzyż zasługi (2004)
  • indywidualna nagroda Rektora (2005)
  • nagroda Rektora zespołowa II st. (2010)
  • nagroda Rektora zespołowa II st. (2014)
     

Uczestnictwo w grantach

  • Regionaliesierte Lehrwerke und Interkultureller Dialog
  • Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa
 

Prace redakcyjne i dokumentacyjne

(red. nauk.) „Przeskoczyć tę studnię strachu. Autor i dzieło a cenzura PRL, red. nauk. i wstęp E. Skorupa, Kraków 2010, 184 s.

(oprac.) Verbotene Druckschriften in Deutschland. Bd. 4: Polnische Druckschriften 1850–1932, A: Register, B: Quellen Druki zakazane w Niemczech. T. 4: Druki polskie 1850–1932 A: Indeksy; B: Źródła, hrsg. von E. Skorupa, Liechtenstein 1996, 1097 s.
 

Wybrane publikacje

Ewa Skorupa, Przejawy witalizmu w powieści A. Struga Pieniądz. Próba interpretacji, [w:] Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 107–116

Ewa Skorupa, Dziewiętnastowieczna ikonosfera a tożsamość narodowa, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki. Pod redakcją Anny Pilch, Marty Rusek. Narracje w Eduk@cji. Redaktor naukowy serii Anna Pilch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 43–58 ISBN 978-83-233-3905-2

Ewa Skorupa, Zaułki literatury. Interpretacje tekstów kultury XIX i XX wieku, Kraków 2015

Ewa Skorupa, Lavaterowski ideał doskonałości. Piękno u Orzeszkowej – teoria Lavatera czy greckie »kalos kagathos«?, [w:] Olimp – ideał, doskonałość, absolut, red. Maria Cieśla-Korytowska, Iwona Puchalska, Kraków: WUJ, 2014 (Komparatystyka polska – tradycja i współczesność), s. 81–397

Ewa Skorupa, Twarze – emocje – charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka, Kraków 2013, 556 s.

Ewa Skorupa, Ewa Lipska, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych, cz. 1 (poprawiona wersja wydania z 2009) i 2, Kraków 2010 (IDIAL)

Ewa Skorupa, Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871–1914. „O podburzanie do gwałtów”, Kraków 2004, 455 s.

Ewa Skorupa, Lwowska satyra polityczna na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu, Kraków 1992, 220 s.

Ewa Skorupa, Kariera fizjonomiki czyli o sztuce portretowania bohaterów literackich u Świętochowskiego, [w:] Aleksander Świętochowski, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011, s. 201–215 (Obrazy Kultury Polskiej)

Ewa Skorupa, Histeryczki i mizogini. Kreacja Jenny i Roberta w powieści Andrzeja Struga „Pieniądz”, [w:] Andrzej Strug, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011, s. 79–89 (Obrazy Kultury Polskiej)

Ewa Skorupa, Bildungssystem – Elementares Schulwesen – Zensur im Kongresspolen im 19. Jahrhundert, [w:] Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert), hrsg. von A. Wilhelmi, Wiesbaden 2011, s. 171–179 (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 13)

Ewa Skorupa, Religon und Volksgeist. Im Deutschen Reich verbotene polnische reliogiöse Kultursymbole an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, [w:] Glaubensfragen. Religion und Kirche in der polnischen Literatur, hrsg. von U. Jekutsch, Wiesbaden 2011, s. 283–298 (Opera Slavica, 53)

Ewa Skorupa, Thanatos Malczewskiego i poetyckie wyobrażenia śmierci, [w:] Jacek Malczewski i symboliści, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś-Sławińskiej, Lublin 2011, s. 33–44 (Obrazy Kultury Polskiej)

Ewa Skorupa, Nacjonalizm polski i niemiecki w konfrontacji. Obrona polskiej kultury i niemieckie wizje jedności kultury, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011, s. 415–428 (Obrazy Kultury Polskiej)

Ewa Skorupa, W kręgu kobiecych sensacji i sensacji o kobietach. „Tajny Detektyw jako źródło kryminalno-
-sądowych newsów
, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. nauk. K. Stępnik i M. Gabryś, Lublin 2011, s. 167–178

 

Pełna lista publikacji

Pełna lista publikacji prof. dr hab. Ewy Skorupy